אישור ההזמנה מותנה :
תו ירוק למתחסן קורונה או תו מחלים מקורונה או בדיקת קורונה שלילית עדכנית (עד 72 שעות טרם האירוח במלון) .
כל אישור שיידרש בטרם יום ההגעה למלון ממשרד הבריאות או כל גורם ממשלתי אחר בהקשר למגפת הקורונה .

גדוד ברק 1, טבריה