תקנון שימוש באתר

תקנון האתר כללי :
אתר האינטרנט www.scotshotels.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת סנט אנדרוס גלילי  בע"מ , ח.פ. 511727620 מפעילת המלון הסקוטי טבריה , להלן "המלון".
הזמנת אירוח או שרות  אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למלון בטלפון שמספרו 04-6710710 או באמצעות אתר זה.
כל המזמין אירוח או שרות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד הרשת ו/או מי מטעמה.
כל המזמין אירוח או שרות  דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לרשת ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון ,עם כרטיס האשראי המקורי השייך לאורח המתארח והמשתמש בשרותי המלון השונים.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עמו למלון ולהציגה בקבלה.
תנאים והגבלות :
א. המחירים באתר הינם  לפי מחירון שישתנה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון .
למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת אירוח או קבלת שירות  דרך האתר במטבע חוץ על-פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, התשלום בפועל בש"ח יחושב על-פי שער המטבע הנבחר ביום התשלום וזאת לפי שערי המטבע הקיימים במערכת המלונאית ביום התשלום.
אורחים בעלי דרכון זר שאיננו ישראלי ישלמו את מחיר האירוח  בחדרים ללא מעמ' אך ורק עם הצגת וצילום דרכון זר אשר בו חותמת הכניסה לישראל (2 (B.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי ומחירי הלינות והשרות אותו הוא מספק.
ג. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת אירוח או שרות  הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין בחדרי המלון  תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 15:00 ועד השעה 12:00 ביום העזיבה. בימי שבת וחג השהות תחל ביום ההגעה למלון החל מהשעה 17:00
לא תתאפשר הגעה מוקדמת/ עזיבה מאוחרת.
ה. האירוח במלון הסקוטי הוא מעל גיל 18. 
ו. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון  ט.ל.ח.
ביטול הזמנה
א. דמי ביטול בעונה רגילה:(כל השנה למעט חגים עבריים ולועזיים)
אורח שיבטל הזמנת נופש או שרות לפחות 72 שעות לפני ההגעה, לא יחויב בתשלום אורח שיבטל אירוח או שרות  פחות מ 72 שעות לפני ההגעה יחויב בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס האירוח שהוזמן.
ב. דמי ביטול בחגים עבריים ולועזיים:
אורח שיבטל את הזמנתו לפחות 7 ימים (שאינם ימי מנוחה)לפני ההגעה לא יחויב בדמי ביטול, אורח שיבטל את הזמנתו פחות מ- 7 ימים לפני ההגעה, יחויב בדמי ביטול מלאים קרי במלוא עלות ההזמנה.